Ta oferta jest już nieaktualna

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii: Nieruchomości prywatne > Domy

  Sprzedaż 1/2 prawa własności nieruchomosci

June 22, 2021 15:02 - Domy - Smardzewice
40000.00 zł
  • img
  • img
  • img
  • img
Szczegóły ogłoszenia
Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/16) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częściami składowymi gruntu, w miejscowości Smardzewice przy ul. Posła Józefa Ostrowskiego 4 dla której Sąd Rejonowy Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr PT1T/00016777/1, za cenę nie niższą niż 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy). Wadium wynosi 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych i zero groszy).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. osobiście w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2019 roku w Biurze Syndyka Karoliny Klunder, ul. Marszałkowska 85 lok. 10 w Warszawie o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół.

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w aktach sprawy sygn. akt V GUp 66/16 w gmachu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski oraz w Biurze Syndyka Karoliny Klunder – ul. Marszałkowska 85 lok. 10 00-683 Warszawa, godz. 10.00-16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail:kancelaria@brlaw.pl
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.